Добредојдовте на веб страната на Општина Конче!

Тука можете да ги најдете сите новости, информации, и документи поврзани со работењето на општината.

Општина Конче денес е типично рурална општина сместена во централно-источниот дел од Р. Северна Македонија опкружена со Конечка планина и Смрдешник, односно општините Штип, Неготино, Демир Капија, Валандово, Струмица, Василево и Радовиш.Општина Конче се наоѓа во Југоисточниот дел на Р.Северна Македонија на 150 км оддалеченост од Скопје десно од патот Радовиш-Струмица.

Прочитај повеќе…

НОВОСТИ

Богојавление -Водици …Општина Конче 2024


Е-УСЛУГИ