ПРАШАЈ ГО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Поставете прашање, дајте коментар или сугестија во врска со работите кои се во надлежност на градоначалникот.