Стратешки Документи На Единицата За Локална Самоуправа

2023 година ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ


2022 година ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ


2021 година ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ 


2020 година ПЛАНОВИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ