Општинско-корисна работа Општина Конче 2020 год.

Проектот започнува на 1 септември и ќе трае до 31 март 2021 за стари лица и 15 јуни за ученици, а ќе бидат ангажирани вкупно 13 невработени лица како даватели на услуги за вкупно 350 крајни корисници на услугите.Општина Конче, преку програмата на Обединетите Нации (УНДП) и Агенцијата за вработување на Р. Северна Македонија за општо-корисна работа ќе ангажира
-9(девет)асистенти кои ќе помагаат на стари и изнемоштени лица во домашни услови во извршување на нивните секојдневни обврски и
-4(четири) образовни ассистенти за подршка на деца со потешкотии во образовниот процес.
Со корисниците на услугите стари лица по 4 часа дневно ќе работат ангажирани лица пред се стручни обучени лица, со високо средно и основно образовние.
Со деца во основно училиште ке работат ангажирани лица со високо образование.
„Проектот започнува на 1 септември и ќе трае до 31 март односно до 15 јуни 2021 година, во кој ќе бидат ангажирани вкупно 13 невработени лица како даватели на услуги за вкупно 350 крајни корисници на услугите.
Висината на надоместокот на ангажираните лица на месечно ниво изнесува 9.000 денари, во кои е вклучен данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест“
Ова година оваа социјална мерка за посета на стари и изнемоштени лица по втор пат ќе се спроведува во општина Конче и истата ќе се реализира преку:
– Организирани две до три посети неделно на стари, изнемоштени и осамени лица корисници на проектот.
-Грижа за здравствената и психо-физичката состојба, на стари, изнемоштени и осамените лица.
-Директна домашна медицинска грижа преку редовно мрење на крвен притисок, мерење на шекер во крвта, мерење на телесна тежина и др. (по евидентирана и договорена посета).
-Разговор и друштво со лицата корисници стари,изнемоштени и осамени лица особено за лица кој никој не ги посетува,
-Помош во извршувањето на секојдневните потреби пазарување, плаќање на сметки, дружење, итн..)
-Секојдневна помош на деца со потешкотии во образовниот процес од ангажирани лица со високо образование–образовни ассистенти
,,Подготвени сме како Локална самоуправа да го реализираме проектот и да ги продржуваме активности со старите и изнемоштени лица и децата со потешкотии во учењето во период од 6, 7 и 9 месеци, очекуваме дека ќе постигнеме одлични резултати.Веруваме дека и одѕивот кај старите лица и родители на деца со потешкотии ќе биде голем, бидејки сакаме искрено да им помогнеме истакна градоначалникот Благој Илиев
Проектот „општинско-корисна работа-општина Конче 2020 год.“, 80% го финасира УНДП преку Агенцијата за вработување, а 20 % Општина Конче. Општината ќе обезбеди и дополнителни финансиски средства за потребни материјали, организација и транспорт на ангажираните луге.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *