Урбано уредување и поставување на урбана опрема на туристичка локација, населба Мантово-Општина Конче