Новости
Решение за прва конститутивна седница
 Решение за прва конститутивна седница
Одлука
 Одлука
За утврдување и обележување места за истакнување изборни плакати за Локалните избори - 2017 година
ЈАВЕН ОГЛАС за доделување на компостери
 ЈАВЕН...
1
2
3
4
5
6
7
26
27
28