Категорија: Uncategorized

Новогодишна честитка од Градоначалникот на општина Конче

Почитувани граѓани на општина Конче 
Во Новата година Ви посакувам многу здравје, успех и многу убави моменти
поминати во природа, исполнети со мир, спокој и благосостојба.
Среќни Новогодишни и Божиќни празници.
Општина Конче – Мала, едноставна и бесконечно убава.

Општина Конче со подобрена понуда за активен рурален туризам

Со поддршка од #LRCP-проект за локална и регионална конкурентност подобрена е понудата за активен рурален туризам во Општина Конче, создадени се подобри услови за викенд во природа и подобрена е пристапноста до езерото Мантово.

Создаваме успешни приказни и добри практики за развој на руралниот туризам во нашата држава!

ПОГЛЕДНИ ВИДЕО АКТИВЕН РУРАЛЕН ТУРИЗАМ ВО ОПШТИНА КОНЧЕ

ПРОЕКТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ПОМЕЃУ ОПШТИНА КОНЧЕ И МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

,,Проект за поврзување на локални патишта,,помеѓу општина Конче и Министерство за транспорт и врски

 

Со одлука на Владата на Република Северна Македонија на ЕЛС-општина Конче доделени и се финансиски средства преку Заемот на Светска Банка во рамките на Проектот поврзување на локалани патишта.

Општина Конче во рамките ,,Проектот за поврзување на локални патишта,, ќе може да искористи  601,847,00 евра. Првите под-проекти се спремни за финансирање со дел од овие средства и се во фаза на спроведување на тендери за избор на Изведувач на проектите.

Општина Конче од овој Проект до крајот на 2020 година ќе реализира два проекти и тоа:

Тендер 1

Под-проектот „Реконструкција на пат – с.Горни Липовиќ – Долни Липовиќ„

 

Повеќе за проектот на следниот линк План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на локалната улица од населбите Горни и Долни Липовиќ во Општина Конче, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта

Тендер 2

Под-проектот „Реконструкција на дел од Пат Габревци- Изградба на мост“.

Повеќе за проектот на следниот линк Контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на дел од локален пат за н.м. „Габревци“, Општина Конче, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Со овие инвестиции општина Конче продолжува да ги решава долгогодишните проблеми на  граѓаните,бидејќи секој граѓанин заслужува подобри услови за живот

Согласно Планот за спорведување на проектите  општината определи службено лице кое што ќе може да ги прими поплаките од граѓаните поврзани со комплетната реализација на проектите: фаза подготвителни работи,фаза-реализација на проектите и фаза завршни работи.

Контакт лице: Златко Јанкулов, тел:077 990 101 маил: zjankulov@yahoo.com

Одговорното лице ги прима поплаките  и ги препраќа до надлежни лица од одделенијата на општината.

Одговорно лице кое ќе води евиденција за сите поплаки (формали и неформалини) е Златко Јанкулов , соработник при општина Конче.

Формулар за коментари за проект ,,Реконструкција на пат Долни Липовик Горни Липовик,,

Формулар за коментари на докумнети за „Реконструкција на дел од Пат Габревци- Изградба на мост“

Информација за линк на проектот и каде може да се обратат граѓаните за повеќе информации за реализација на проектот и ќе можат да го контактираат ЕИП

http://www.mtc.gov.mk/proekt%20za%20loklani%20patista%20lrcp

Збратимување на општина Конче со општина Бујуккариштиран од Р.Турција

Направени се првите чекори за забратимување на општина Конче со општина Бујуккариштиран од Р.Турција.

На вчерашната средба со градоначалникот на о.Бујуккариштиран г-дин Ертугрул Чамлиџа во просториите на општина Конче потпишавме меморандум и протокол за збратимување и соработка на двете пштини во повеќе области како економија,култура,туризам,земјоделство,спорт,меѓуетнички односи истакна градоначалникот на о.Конче Благој Илиев.

Бујуккариштиран од Р.Турција е општина со многу сличности на нашата општина и се наоѓа во близина на Истанбул и брои околу 5500 жители.

 

Општинско-корисна работа Општина Конче 2020 год.

Проектот започнува на 1 септември и ќе трае до 31 март 2021 за стари лица и 15 јуни за ученици, а ќе бидат ангажирани вкупно 13 невработени лица како даватели на услуги за вкупно 350 крајни корисници на услугите.Општина Конче, преку програмата на Обединетите Нации (УНДП) и Агенцијата за вработување на Р. Северна Македонија за општо-корисна работа ќе ангажира
-9(девет)асистенти кои ќе помагаат на стари и изнемоштени лица во домашни услови во извршување на нивните секојдневни обврски и
-4(четири) образовни ассистенти за подршка на деца со потешкотии во образовниот процес.
Со корисниците на услугите стари лица по 4 часа дневно ќе работат ангажирани лица пред се стручни обучени лица, со високо средно и основно образовние.
Со деца во основно училиште ке работат ангажирани лица со високо образование.
„Проектот започнува на 1 септември и ќе трае до 31 март односно до 15 јуни 2021 година, во кој ќе бидат ангажирани вкупно 13 невработени лица како даватели на услуги за вкупно 350 крајни корисници на услугите.
Висината на надоместокот на ангажираните лица на месечно ниво изнесува 9.000 денари, во кои е вклучен данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест“
Ова година оваа социјална мерка за посета на стари и изнемоштени лица по втор пат ќе се спроведува во општина Конче и истата ќе се реализира преку:
– Организирани две до три посети неделно на стари, изнемоштени и осамени лица корисници на проектот.
-Грижа за здравствената и психо-физичката состојба, на стари, изнемоштени и осамените лица.
-Директна домашна медицинска грижа преку редовно мрење на крвен притисок, мерење на шекер во крвта, мерење на телесна тежина и др. (по евидентирана и договорена посета).
-Разговор и друштво со лицата корисници стари,изнемоштени и осамени лица особено за лица кој никој не ги посетува,
-Помош во извршувањето на секојдневните потреби пазарување, плаќање на сметки, дружење, итн..)
-Секојдневна помош на деца со потешкотии во образовниот процес од ангажирани лица со високо образование–образовни ассистенти
,,Подготвени сме како Локална самоуправа да го реализираме проектот и да ги продржуваме активности со старите и изнемоштени лица и децата со потешкотии во учењето во период од 6, 7 и 9 месеци, очекуваме дека ќе постигнеме одлични резултати.Веруваме дека и одѕивот кај старите лица и родители на деца со потешкотии ќе биде голем, бидејки сакаме искрено да им помогнеме истакна градоначалникот Благој Илиев
Проектот „општинско-корисна работа-општина Конче 2020 год.“, 80% го финасира УНДП преку Агенцијата за вработување, а 20 % Општина Конче. Општината ќе обезбеди и дополнителни финансиски средства за потребни материјали, организација и транспорт на ангажираните луге.

Амбасадорот на Е️У Самуел Жбогар ја посетија општината Конче

Денес амбасадорот на Е️У Самуел Жбогар, заедно со постојаната претставничка на УНДП во️ Македонија, Луиза Винтон, ја посетија општината Конче каде се сретнаа со градоначалникот Благој Илиев. Посетата беше да се потврди реконструкцијата на локалниот пат кој ефективно поврзува над 3,500 жители со околните градови и села, финансиран од Програмата на ЕУ за обнова од поплави. Се обиколи и живописното езеро Мантово, каде што е во тек изградба на туристички прекуграничен проект.