Единицата за спроведување на проектот “Локална и регионална конкурентност” објавува покана за изразување на интерес за извршување на консултантски услуги-консултантска фирма за надзор на градежни работи во 6 (шест) општини во источниот дел на државата.

Единицата за спроведување на проектот “Локална и регионална конкурентност”
објавува покана за изразување на интерес за извршување на консултантски услуги –
консултантска фирма за надзор на градежни работи во 6 (шест) општини во источниот
дел на државата. Заинтересираните консултанти треба да достават писмо за изразување
на интерес и останати информации на англиски јазик најдоцна до 30 мај 2019 год.
(четврток), пред 16:00 часот по локално време, на погоре наведената адреса.

Project Implementation Unit
Local and Regional Competitiveness Project
Reference no. LRCP-C3-CS-CQS-1
Miroslav Krleza Str. 60/1, 1000 Skopje
Tel: +389 (0)2 3280 457
E-mail: sasko.badzukov@lrcp.org.mk

Превземи документи !       ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓

1.Барање за извјава за интерест – REOI_Supervision-of-Construction-and-Reconstruction-Works_EAST

2. Проектна задача  – ToR-for-Supervision-of-Construction-and-Reconstruction-Works_East