ИНСПЕКЦИСКИ

Шестмесечен извештај за работа на инспекторите за период од 01,01,2022 до 30,06,2022


Извештај за извршените микробилошки и физичко-хемиски анализи на водата од брана Мантово од 21.02.2022


ИЗВЕСТУВАЊЕ


2022 година ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ

2021-Godisen-izvestaj-na-oddelenieto-za-inspekci


2021 година ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ 

2020 година ПЛАНОВИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ