Одделение за инспекциски надзор

Годишен план за работа на Одделението за инспекциски надзор за 2024 година


Годишен извештај за работа на Одделението за инспекциски надзор за 2023 година

Годишен план за работа на Одделението за инспекциски надзор за 2023 година


Годишен извештај за работа на Одделението за инспекциски надзор за 2022 година

Шестмесечен извештај за работа на инспекторите за период од 01,07,2022 до 31,12,2022

Шестмесечен извештај за работа на инспекторите за период од 01,01,2022 до 30,06,2022

 


Извештај за извршените микробилошки и физичко-хемиски анализи на водата од брана Мантово од 21.02.2022


ИЗВЕСТУВАЊЕ


2022 година ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ

2021-Godisen-izvestaj-na-oddelenieto-za-inspekci


2021 година ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ 

2020 година ПЛАНОВИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ