БАРАЊА И ОДГОВОРИ НА БАРАЊА ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Општина Конче согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е имател на информации. Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Службено лице Адреса маил телефон
Игор Илиев С.Конче бб igorce_messi@hotmail.com Тел:078 259 150
Маре Трајкова С.Конче бб nikolova_mare@yahoo.com Тел:076 487 530

 

Образец – Б А Р А Њ Е ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Образец – Жалба


 • Барање за пристап до информации од јавен карактер 2024

 


 • Одговор за пристап до информации од јавен карактер 2024

 


 • Барање за пристап до информации од јавен карактер 2023
 1. Барање-Здружение Регионален центар за одржлив развој-1
 2. Барање-Здружение Регионален центар за одржлив развој-2
 3. Барање-Здружение Регионален центар за одржлив развој-3
 4.  Барање – Центар за граѓански комуникација
 5. Барање – Катерина Шапкова Коцевска
 6. Барање – Здружение на грагани Центар за грагански комуникации
 7. Барање – Македонско здружение на млади правници
 8. Барање – Здружение за грагани Центар за грагански комуникации
 9. Барање – Македонско здружение на млади правници
 10. Барање – Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска
 11. Барање – Институт за јавна политика „Арбен Џафери“
 12. Барање – Центар за економски анализи

 • Одговор за пристап до информации од јавен карактер 2023
 1.  Одговор-Здружение регионален центар за одржлив развој-1
 2. Одговор-Здружение регионален центар за одржлив развој-2
 3. Одговор-Здружение регионален центар за одржлив развој-3
 4. Одговор – Здружение на граѓани „Центар за граѓански комуникација“
 5. Одговор – Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска
 6. Одговор – Институт за јавна политика „Арбен Џафери“
 7. Одговор – Македонско здружение на млади правници
 8. Одговор – Центар за економски анализи

 1. Барање – Маја Илевска Пачемска – Скопје
 2. Барање – Фондација за интернет и општество Метаморфозис
 3. Барање – Граѓанска асоција за вдомување и згружување бездомни животни

 • Одговор за пристап до информации од јавен карактер 2022
 1. Одговор – Маја Илевска Пачемска – Скопје
 2. Одговор – Фондација за интернет и општество Метаморфозис
 3. Одговор – Граѓанска асоција за вдомување и згружување бездомни животни