Оглас за објавување на тендер за градежни работи „Регулација на Дединска река“ – Announcement for tender procedure for„Regulation of Dedinska River“