Повик за поднесување на понуди за „Проект за подобрување на општинските услуги-МСИП“ MSIP 2-NCB-017-19

Повик за поднесување на понуди за „Проект за подобрување на општинските услуги-МСИП“ MSIP 2-NCB-017-19

Повик за поднесување на понуди за „Проект за подобрување на општинските услуги-МСИП“ MSIP 2-NCB-017-19