РУРАЛЕН ТУРИЗАМ

Ново промотивно видео за убавните на општина Конче

КОНЧЕ БЕСКРАЈНО УБАВО

Промотивна брошура КОНЧЕ БЕСКРАЈНО УБАВО pdf

ВОДИЧ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ НА КОНЧЕ

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА КОНЧЕ

ПРИРОДНИТЕ  УБАВИНИ  НА КОНЧЕ

ИСТОРИЈАТА НА КОНЧЕ НИЗ ВЕКОВИТЕ

ЛОКАЛНИ  ПРОИЗВОДИ

ОБЈАВЕНИ РЕПОРТАЖИ ЗА КОНЧЕ

КОНЕЧКИ МАНАСТИР -Манастир „Свети Стефан” од 1366 година

Село Конче преку  1000 години традиција и пет века соживот 

ЗАНИМЛИВОСТИ ОД ОПШТИНА КОНЧЕ