Архиви: Notices

Контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на дел од локален пат за н.м. „Габревци“, Општина Конче, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на дел од локален пат за н.м. „Габревци“, Општина Конче, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

ЈАВЕН ПОВИК до граѓаните од сите населени места во општина Конче за пријавување на интерес за учество во програмата „Општинско-корисна работа општина Конче -2020 година“

ЈАВЕН ПОВИК до граѓаните од сите населени места во општина Конче за пријавување на интерес за учество во програмата „Општинско-корисна работа општина Конче -2020 година“   

Соопштение за второ прскање против возрасни комарци !!!

Се известуваат сите граѓани на општина Конче дека второто земно прскање против возрасни комарци ќе се изврши на 22.07.2020 (Среда) од 19:00 до 02:00 часот.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот период.

Соопштение за пријавување на штети врз земјоделските култури од невремето што се случи на 05.07.2020 година

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Општина Конче им соопштува на сите земјоделци кои претрпеа штети врз земјоделските култури од невремето што се случи на 05.07.2020 година, да поднесат до Општина Конче документи кои се услов за да почне постапката за оштета.

Пријавувањето ќе се врши во периодот од 20.07.2020 до 24.07.2020 година, во просториите на Општина Конче во текот на работното време.

Земјоделците во примено одделение на Општина Конче, до општинската архива треба да достават пријава и копија од лична карта.

Согласно законските прописи формирана е општинска Комисија за проценка од елементарни непогоди, која ќе ги разгледува барањата и ќе изврши увид на терен.

По проценката на штетите, и откако извештајот од Комисијата ќе биде разгледан на седница на Совет на Општина Конче, ќе биде доставен до Владата, со цел исплата на оштета на земјоделците.

 

Напомена: Согласно препораките на Владата на Република Северна Македонија за заштита од корона вирусот, задолжително е носењето на маска при поднесувањето на докуменитите во Општина Конче.

Прво прскање против возрасни комарци по земјен пат на 24.06.2020

Се известуваат сите граѓани на општина Конче дека прво прскање против возрасни комарци по земјен пат ќе се изврши на На 24.06.2020 година (среда), во период од 18.00 до 02.00 часот, се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

Известување за прво прскање против возрасни комарци по земјен пат !

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со општина Конче, согласно Одлуката на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, организира прво прскање против возрасни комарци по земјен пат. Се известуваат сите граѓани на општина Конче дека првото прскање против возрасни комарци ќе се изврши на 10.06.2020 година (среда), во период од 18.00 до 02.00 часот.Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на локалната улица од населбите Горни и Долни Липовиќ во Општина Конче, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта

Со цел презентирање на главните наоди од подготвениот документ “План за управување со животната средина и социјалните аспекти”, како и запознавање со проектните активности Министерството за транспорт и врски заедно со Општина Конче ќе организираат јавна расправа, која поради ситуацијата со COVID 19 ќе се одвива преку видео конференција на ден 15 мај (петок) 2020 со почеток во 12.00 часот.

Во прилог сет документи

1. Izvestuvanje za javna rasprava za ESMP_ Konce_spa_hp

2. Dneven red za javna rasprava za ESMP_ Konce_spa_hp

3. ESMP Konche MK_12.5.20_spa-ХП

4. ESMP_Project_Konche_ENG_12.5.20_spa-ХП

5. Formular za komentari na dokument za Konce_spa

ИНФРОМАЦИЈА За реализација на прoект ‘’Инсталација на ЛЕД светилки вo населени места вo oпштина Кoнче и сoларни светилки за уличнo и паркoвскo oсветлување’’

‘’Инсталација на ЛЕД светилки вo населени места вo oпштина Кoнче и сoларни светилки за уличнo и паркoвскo oсветлување’’