ЈАВЕН ПОВИК до граѓаните од сите населени места во општина Конче за пријавување на интерес за учество во програмата „Општинско-корисна работа општина Конче -2020 година“