КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ

Адреса:
с.Конче бб, 2424 општина Конче

Работно време:
Понеделник – Петок: 07:00 – 15:00 часот
(Пауза од 09:30 до 10:00 часот).

Прием на странки кај Градоначалник

Секоја среда од 09,00-14,00 часот

Приемен ден кај претседателот на Совет на Општина Конче

Секоја среда од 09,00-14,00 часот

За остварување на средба/ состанок странката е потребно да се најави на службеникот за упатување на странки во просторијата до влезната врата во просториите на општината.

Напомена: Во случај на итност и неодложност и други оправдани причини, странката може да оствари состанок со надлежниот службеник секој ден од понеделник до петок во текот на целото работно време од 07.оо до 15.оо

Телефон / Факс:
+389 32 630 325

Е-пошта
opstina.konce@t.mk

Социјална мрежа FACEBOOK

https://www.facebook.com/opstinakonche