Месец: <span>м.г</span>

Општина Конче со значајно подобрување на својата транспарентност во работењето во 2021 година

Индекс за активна транспарентност 

По извршената анализа на Центарот за граѓански комуникации во рамките на Извештајот за Индекс за активна транспарентност за 2021 година врз основа на изработена методологија и структуирани  прашалници за состојбата на исполнетост на обврските за активно објавување на информации на интернет страната на општината, општина Конче за 2021 година ја рангираше во групата со многу добра транспарентност на 23 место, подобрувајки ја својата активна транспарентност за фантастични 60 процентни поени.

Во однос на подобрување на својата транспареност Извештајот покажува дека има подобрување кај 51 општина.

Општини кои ја подобрила својата активна транспарентност за повеќе од 20 процентни поени се:

1.Општина Конче за 59 процентни поени

2.Општина Петровец за 57 процентни поени

3.општина гратско за 45 процентни поени и

4.општина Центар Жупа за 42 процентни поени.

Во однос на состојбата на ниво на Југоисточниот плански регион ,општина Конче  од послаба позиција лани сега се искачи на 4-то место подобрувајки ја својата активна транспарентност за фантастични 60% односно лани од 23 % на 83% оваа година.

Рангирање на општините во Југоисточниот пласнки регион за активна транспарентност.

1.Ванадово- 94%

2.Гевгелија-86%

3.Василево-84 %

4.Конче 83 %

5.Струмица-80%

6.Богданци-79%

7.Ново Село- 67%

8.Босилово- 62%

9.Радовиш-57%

10.Дојран-45%

Реконструкција на дело од канализациона мрежа-колектор во с.Долни Липовиќ

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛ ОД КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА-КОЛЕКТОР ВО С.ДОЛНИ ЛИПОВИЌ”

Градоначалникот на Општина Конче заедно со Бирото за регионален развој го потпиша договорот за кофинансирање на проектот”Реконструкција на дел од канализациона мрежа- колектор во с.Долни Липовиќ со вредност од 2 милиони денари.

Со оваа инвестиција се решава еден повеќе годишен пробелм со канализационата мрежа во с.Долни Липовиќ, поради тоа што првичната изградена канализациона мрежа во делот на излезот од с.Долни Липовиќ  првично беше изведена во тешението на река Крива Лакавица и при поголеми врнежи колекторот беше често оштетувам и целосно онеспосебен за неговата функција.

Со оваа инвестиција се планира изведба на нов колектор со нова траса со која ќе се решат поседиците од силните води на река Крива лакавица при невреме.

По завршување на тендерските постапки во најкраток временски период очекуваме почеток на градежните активности.

 

 

Реконструкција на доводен цевковод од каптажи до резервоар во с.Ракитец

Потпишан е  Договор  помеѓу Градоначалникот на општина Конче и  Директорот на Бирото за Регионален Развој Рамиз Реџепи за финансирање на проектот за реконструкција на доводен цевковод до резервоар во с.Ракитец.

Предвидени средства за реазлизација на овој проект кој ке бидат доделени се 2.2 милиони денари. Овој проект ќе биде од големо значање за жителите с.Ракитец за подобрување и зголемување на капацитети за вода.

Работна посета на Градоначалникот и Советот на Конче во Република Турција

По иницијатива од Совет на општина Акхисар и Совет на општина Конче за збратимување на нашите општини, заедно со дел од советниците се оствари посета на општина Акхисар каде заедно со Градоначалникот на Акхисар г-дин Бесим ДУТЛУЛУ беше потпишан официјалниот протокол за збратимување на општина Конче и општина Акхисар.
Акхисар со 174.850 жители од кои околу 35.000 се исселенеци од балканските земји и годишен буџет до 20 милиони евра е една од најразвиените општини во Егејскиот регион на Р.Турција. Акхисар е претежно земјоделска општина каде што најзастапаени се одгледување и преработка на маслинки, лозарство и тутун.
Збратимувањето на нашите општини ќе придонесе соработка како на економски план така и во делот на култутрата, традицијата и земјоделието.
Голема благодарност до Градоначалникот Бесим Дутлулу,Советот на општина Акхисар, Претседателот на Балканската катедера во Акхисар г-дин Шериф Шен и Претседателот на здружението на Балканските исселеници во Акхисар г-дин Јакуп Сајгили за топлиот пречек и за посветеното внимание а во најбрзо време очекуваме да бидат наши драги гости.

Нашата делагација оставри работна посета и на општина Селчук што изразуваме и посебна благодарност до Градоначалничката на општина Селчук Филиз Џиритоглу Сенгел за поканата, прекрасниот пречек и соработката. Општина Селчук е место каде гравитират 458 домаќинства исселени од општина Конче и затоа посетaта во Селчук за нас беше од посебно значење, исто така во рамките на оваа посета имавме средба и со “Здружението на балкански исселенеици во Селчук” и сакам да му се заблагодарам на претседателот на здружението г-дин Али Акјуз за нивното гостопримство.

Работната посета во Р.Турција беше завршена  со средба со Градоначалникот на општина Кушадаси г-дин Омер Гунел, како што е познато Кушадаси е една од најубавите и главните туристички локации во Р.Турција, соработката со нив за нас претставува добра прилика за споделување на нивните искуства во делот на туризмот. Како што изрази и градоначалникот Омер Гунел ние сме народ од две различни држави но со многу заеднички култури,традиции и обичаи и ова соработка мора да ја продолжиме и веќе првиот чекор е направен и следните чекори ќе бидат многу по лесни и брзи за двете општини.

Општина Конче изразува благодарност и на Советникот од Советот на општина Кушадаси г-дин Емре Фазлилар кој беше еден од иницијаторите за соработката со општина Кушадаси.