Месец: <span>м.г</span>

Во изминатиот период преку меѓусебен договор помеѓу Општина Конче и АВРМ беше реализиран проектот за јавни работи

Во изминатиот период преку меѓусебен договор помеѓу Општина Конче и АВРМ беше реализиран проектот за јавни работи .

Беа реализирани следните активности:

*Уредени околу 35 километри локални патишта,
*Расчистени и одбележани три моста,
*Уредени три автобуски постројки,
*Уредени школски дворови и јавни површини во ООУ ,,Гоце Делчев” Конче и останатите подрачни училишта,
* Уредени поголема јавна површина во сите населени места.
Голема благодарност до сите учесници во проектот!