Категорија: <span>Uncategorized</span>

Реконструкција на сервисна улица ,,4″ и Реконструкција на улица ,,12″Реконструкција на сервисна улица ,,4″ и

Реконструкција на сервисна улица ,,4″ во должина од 391,34 метри, вредност: 3 556 844,39 и Реконструкција на улица ,,12″ 81.6 метри со вредност од : 1 055 554.

Земјен пат Д. Липовиќ-Конче.

Покрај уредувањето на населените места во Општина Конче како приоритетен проблем го има уредувањето на полските патишта, а моментално во Долни Липовиќ започнавме со уредување на најлошиот дел од патната инфраструктура спрема Конче, односно земјен пат Д. Липовиќ-Конче.

Во истото уредување спаѓа проширување на истата делница и поставување на дробен камен со валирање во дебелина од 25см.

Продолжуваме со решавање на проблемите на СИТЕ граѓани.

Изградба на армирано-бетонски потпорен ѕид во горниот дел на Конче

Онаа што како проблем останало долги години собравме сили да го санираме преку изградба на армирано-бетонски потпорен ѕид во горниот дел на Конче

Со тоа ќе заштитиме неколку домаќинства и овозможуваме на сигурен непречен сообраќај и движење по паралелна улица над истиот ѕид во должина околу 60 метри.

Се за СИТЕ граѓаните на општина Конче……

 

Започнуваме со уредување на јавни површини-тротоари, пешачки патеки и пристапни улички

Започнуваме со уредување на јавни површини-тротоари, пешачки патеки и пристапни улички во сите населени места во општина Конче со планирани околу 4000м2, започнувајќи од населено место Долни Липовиќ, а потоа во другите населени места.

Продолжуваме….

Реконструкција на Дом на културата во с. Лубница – о. Конче

Од денес ја најавуваме градежната офанзива во општина Конче, започнуваме со реконструкција на Дом на културата во с. Лубница – о. Конче, со вкупна вредност од 4.253.734,00 денари, каде изведувач е ,, Пешо Инжинеринг”Струмица., средства обезбедени преку Центар за развој на Југоисточниот плански регион, односно Биро за регионален развој.

Времетраењето на реконструкцијата на објектот е 7 месеци, со што очекуваме да се промени состојбата на последниот објект од таков карактер во општина Конче….