Категорија: <span>Uncategorized</span>

Земјен пат Д. Липовиќ-Конче.

Покрај уредувањето на населените места во Општина Конче како приоритетен проблем го има уредувањето на полските патишта, а моментално во Долни Липовиќ започнавме со уредување на најлошиот дел од патната инфраструктура спрема Конче, односно земјен пат Д. Липовиќ-Конче.

Во истото уредување спаѓа проширување на истата делница и поставување на дробен камен со валирање во дебелина од 25см.

Продолжуваме со решавање на проблемите на СИТЕ граѓани.

Изградба на армирано-бетонски потпорен ѕид во горниот дел на Конче

Онаа што како проблем останало долги години собравме сили да го санираме преку изградба на армирано-бетонски потпорен ѕид во горниот дел на Конче

Со тоа ќе заштитиме неколку домаќинства и овозможуваме на сигурен непречен сообраќај и движење по паралелна улица над истиот ѕид во должина околу 60 метри.

Се за СИТЕ граѓаните на општина Конче……

 

Започнуваме со уредување на јавни површини-тротоари, пешачки патеки и пристапни улички

Започнуваме со уредување на јавни површини-тротоари, пешачки патеки и пристапни улички во сите населени места во општина Конче со планирани околу 4000м2, започнувајќи од населено место Долни Липовиќ, а потоа во другите населени места.

Продолжуваме….

Реконструкција на Дом на културата во с. Лубница – о. Конче

Од денес ја најавуваме градежната офанзива во општина Конче, започнуваме со реконструкција на Дом на културата во с. Лубница – о. Конче, со вкупна вредност од 4.253.734,00 денари, каде изведувач е ,, Пешо Инжинеринг”Струмица., средства обезбедени преку Центар за развој на Југоисточниот плански регион, односно Биро за регионален развој.

Времетраењето на реконструкцијата на објектот е 7 месеци, со што очекуваме да се промени состојбата на последниот објект од таков карактер во општина Конче….

Подготовка на Буџетот на општина Конче за 2022 година

Известување до граѓаните на Општина Конче за доставување предлози за Буџетот за 2022 год.

Почитувани сограѓани!

Поради актуелната состојба со пандемијата од COVID -19 Коронавирусот, и почитување на препораките од надлежните институции за заштита на јавното здравје, Ве информираме дека ова година нема да се одржат Јавните средби со граѓаните во населените места, на кои Вие граѓаните ќе можете да дававте предлози за проекти кои би се реализирале во наредната 2022 година.

Како и досега, а со цел заеднички да ги планираме Програмите кои ќе ги вклучиме во Буџетот за наредната 2022 година, Ве покануваме Вашите предлози за проекти  што би се реализирале во Вашите населени места, да ги доставите до општина Конче.

Предлозите можете да ги доставите од денес а најдоцна до петок 17.12.2021

– во писмена форма преку архивата на општина Конче

-електронски на следните е-маил адреси: gradonacalnik.konce@gmail.com и opstina.konce@t.mk

– на facebook страната: Општина Конче

– на facebook страната: Златко Ристов – Градоначалник на Општина Конче

Дополнителни информации можете да добиете на следниве телефонски броеви: 032 630 325

Ги очекуваме Вашите предлози за да можеме заеднички, како и досега да планираме и да ја развиваме нашата општина КОНЧЕ.

Со  почит,