РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ

Стартуваме со градежни активности во ПУ ,, Гоце Делчев ” во село Дедино , изведба на бетонска и железна ограда на целиот училишен двор и вградување на нови спортски елементи….


Поставување на нова урбана опрема во населените места во Општина Конче …


Реконструкција на сервисна улица ,,4″ во должина од 391,34 метри, вредност: 3 556 844,39 и

Реконструкција на улица ,,12″ 81.6 метри со вредност од : 1 055 554.


Започнуваме со ,,Реконструкција на улица 4″во Конче.

Со оваа реконструкција се уредува улицата до манастир “Св.Стефан”,со поставување на цевест пропуст Ф600мм.и проширување на улицата со асфалтен слој со што се обезбедува пристап до манастирот и ООУ ,”Гоце Делчев”,а домаќинствата од истиот дел добиваат уредена и современа улица.


Во завршна фаза на пристапна улица во с.Ракитец ,каде се изгради атмосферска канализација и поплочување на истата.


Радост за најмалите и во населеното место Габревци, прва фаза монтирање на детски реквизити и изградба на летниковец дел од урбаната опрема предвидена во тековната 2023 год ….


Завршено со уредување на пристапна улица ,,4″ во населеното место Горни Липовик..

Продолжуваме…


Денес на православниот празник СВ.Тома и ден на градежниците официјално почнуваме со изградба на нов и модерен плоштад во Село Ракитец

Продолжуваме…


Започнавме со уредување на детското катче во населеното место Горни Липовиќ..


Привршуваме со уредување на пристапна улица ,,3″ во населеното место Горни Липовиќ…


Денес завршивме со асфалтирање на улицата која беше опфатена со изградба на потпорниот ѕид во населеното место Конче.


Радост за најмалите во населеното место Конче , ново детско катче…


Радост за најмалите во село Дедино!

Денес го уредивме детското катче кое е во склоп на подрачното училиште ПОУ Гоце Делчев.

Се грижиме за нашето богатство и не застануваме тука..


Денес завршуваме со изградба на улуца ,,2″ во населеното место Горни Липовиќ


Денес се финализира поставувањето на трафостаница за пумпна станица за водоводен систем за с.Габревци.

Со оваа се заокружува постапката за изградба на потисен цевковод со сигнален кабел,пумпна станица и поставување на трафостаница со моќност од 50 kw со вредност околу 8 000 000,00 денари ,со што се овозможува обезбедување на доволни количини на вода за пиење за граѓаните од с.Габревци.


Населеното место Лубница добива нови асфалтирани улици во должина од 275м.,со тоа оформуваме уредено населено место кое го заслужува тоа.


Изградба на нова улица во Село Ракитец ….


Завршно со уредување на Улица ,,1″ во село Горни Липовиќ….продолжуваме..

 


Почнуваме со активности во село Горни Липовиќ

Прва фаза, порамнување и нанесување тампон на пристапни патеки и улици…


Завршно со уредување на пристапни патеки и улици Конче , продолжуваме во село Горни Липовиќ….


Продолжуваме со уредување на пристапни патеки во населените места во Општина Конче….


Завршно со пристапни патеки и улици во нас.место Конче .


Уредување на јавни површини и пристапни патеки…


Хортикултурно уредување на централниот дел во село Габревци…


Завршно хортикултурно уредување на подрачното училиште во Село Ракитец и паркот во здравниот дом во Село Ракитец…


Поставување на заштитни огради на локалитетот ,,Влашки Колиби” лоциран во езерската населба Мантово…


Во пресрет на празникот “Атанасовден”, во Дедино е уреден комплексот на манастир”св. Атанасиј*со што заокружуваме една целина и се дава посебен сјај на влезот во селото и општина Конче.

Благодарност за соработкана со ЈПКД ,,Лакавица” и дел од општинската администрацијата.


Приоритет од самиот старт на функционирањето како локална самоуправа ни претставува еколошката вредност на секое населено место како придобивка на секој граѓанин. Со таа цел чекориме сигурно и стратешки во хортикултурно уредување и поставување на урбана опрема во секое катче како природна убавина кој заслужува да ја ужива секој. Завршено во Д. Липовиќ, а наскоро продолжуваме во Дедино…..


Последни подготовки во уредување на училишниот двор во ООУ ,,Гоце Делчев” -Конче и подигање на спомен Биста на Македонскиот великан Гоце Делчев во дворот на училиштето пред празнувањето на патрониот празник на училиштето на 4-ти Мај.


Започнуваме со уредување на јавни површини-тротоари, пешачки патеки и пристапни улички во сите населени места во општина Конче со планирани околу 4000м2, започнувајќи од населено место Долни Липовиќ, а потоа во другите населени места.

Продолжуваме….


Завршно со хортикултурно уредување во централното подрачје во Општина Конче…

Продолжуваме


Од денес ја најавуваме градежната офанзива во општина Конче, започнуваме со реконструкција на Дом на културата во с. Лубница – о. Конче, со вкупна вредност од 4.253.734,00 денари, каде изведувач е ,, Пешо Инжинеринг”Струмица., средства обезбедени преку Центар за развој на Југоисточниот плански регион, односно Биро за регионален развој.

Времетраењето на реконструкцијата на објектот е 7 месеци, со што очекуваме да се промени состојбата на последниот објект од таков карактер во општина Конче….


Деновиве почнуваме со нанесување на тампон – дробен камен на повеке улици , локални и полски патишта во повеќе населени места во Општина Конче….

Почнавме во село Дедино на улицата покрај речното корито..

Благодарност за донацијата на дробен камен-тампон од страна на Рудникот за Бакар ,,Боров Дол”….

Продолжуваме ..посветено..чесно и одговорно!!


По предлог на граѓаните, деновиве завршивме со изградба на пристапна улица со паркинг простор за дваесет паркинг места за ООУ,,Гоце Делчев”, Спортската сала и ЈОУДГ 12ти Јули.


Новата 2023 година ја започнуваме со инвестиции во образованието. Деновиве во употреба ја пуштаме фотоволтаичната центала, вградена на кровната конструкција на ООУ ,,Гоце Делчев”-Конче со моќност од 40 kw.

Со обој зафат правиме енергетска независност на Институцијата и еколошки бенефит.

Продолжуваме!

Чесно, посветено и одговорно…


Денес граѓаните на Село Долни Липовиќ добија асвалтирана улица во должина од 240 метри…

Продолжуваме!!! посветено, ЧЕСНО и одговорно да работиме во сите населени места!!!


Завршено асвалтирање на улица ,,3″ и улица ,,4″ во село Конче, продолжуваме посветено , чесно и одговорно да работиме за СИТЕ граѓани!!


Завршно со асфалтирање во село Конче на улица ,,1″ и ,,2″…. продолжуваме понатаму …отчетно , чесно и одговорно!!


Во посета на Општина Конче имавме гости претставници од локални акциони групи (ЛАГови) од Хрватска, Србија, Албанија, Косово и од Македонија како дел од Манифестацијата ЛАГ ЕКСПО која утре на 23.09.2022 година ќе се оддржи во Радовиш и е во организација на Мрежата за рурален развој и ЛАГ Плачковица во кој еден основачите е Општина Конче.. На гостите им ги претставивме тековните активности кои се реализираат во моментов но и предходно реализираните заедно со ЛАГ Плачковица разменивме мислења и договориме идна можна соработка за заеднички проекти и иницијативи.


Завршно со партерно уредување во Село Ракитец

1.крак- Манастир ,,СВ.Ѓоргија”
2.крак-,,Самопослуга”
3.крак -,,Дибок пат”
Завршно и во село Лубница
1.крак -,,детски парк”
2.крак-завршеток на улица која води кон м.в. ,,Пршево”.
Продолжуваме наскоро во село Дедино!!!

ЛАГ Плачковица започна со подготвителни активности за партерно уредување на централното подрачје во с.Лубница

Започнаа подготвителните активности за партерно уредување на централното подрачје во с.Лубница како иницијатива за подобрување на условите за живеење во руралните средини која произлезе од самите локални чинители и жители од општина Конче.

Овие активности заеднички се спроведува од страна на ЛАГ Плачковица, општина Конче, ЈКП Лакавица и трговското друштво ЕЛДИСИ од с.Лубница. Екипите на ЈКП Лакавица извршија расчистување и подготовка на теренот за спроведување на партерното уредување на сретсело во Лубница.

Оваа иницијатива е дел од проектот на УСАИД “Програма за развој на заедниците” кој го спроведува Мрежата за рурален развој на Македонија (МРР на РСМ) во партнерство со ЛАГ АБЕР 2015, ЛАГ БЕЛАСИЦА-ОГРАЖДЕН, ЛАГ БОЈМИЈА, ЛАГ МАЛЕШ-ПИЈАНЕЦ и ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА.

ЛАГ Плачковица реализира локална иницијатива за партерно уредување на централното подрачје во с.Лубница >> Видео <<


Започнување со партерно уредување на јавни површини во општина Конче -поплочување на тротоари и улици со површина над 2500м2

 Активно се работи на реконструкција на патниот правец с.долни Липовиќ-с.Горни Липовиќ

 

Активно се работи на промена на цевководот за постојана и чиста вода за пиење на Село Ракитец.

 

Во тек се активности на проект ,,реконструкција на потисен цевковод” од локација на бушотина до резервоар за водоснабдување во село Габревци

 


РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ од 2018 година до денес

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ ВО ПРОГРАМА  2017-2021 ГОД.
ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД ЛОКАЛЕН ПАТ С.ЛУБНИЦА – С. СКОРУША.
ЗАВРШЕН Е ПРОЕКТОТ ВО ВРЕДНОСТ ОД ОКОЛУ 7.5 МИЛИОНИ ДЕНАРИ, ФИНАНСИРАН ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДРШКА НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ.
ЛОКАЛНИОТ ПАТ Е ВО ДОЛЖИНА ДО 1.683 МЕТРИ СО ШИРИНА НА КОЛОВОЗ ОД 3.5 МЕТРИ , 8 ЦЕВАСТИ ПРОПУСТИ И ШИРИНА НА БАНКИНИ ОД 1 МЕТАР.
СО ОВОЈ ПРОЕКТ СЕ ОВОЗМОЖИ ПОБРЗ И ПОЛЕСЕН ПРИСТАП ДО СЕЛАТА СКОРУША, ЗАГОРЦИ И ГАРВАН КОИ ДОЛГИ ГОДИНИ БИЛЕ ОТСЕЧЕНИ ОД ЦЕНТРАЛНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА НАШАТА ОПШТИНА ПОРАДИ КОИ ДОВЕЛО ДО ГОЛЕМ БРОЈ НА МИГРАЦИИ ОД ОВИЕ СЕЛА, ИСТО ТАКА ОВОЈ ПАТ Е ДОСТА ЗНАЧАЕН И ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО СО ШТО СЕ ОВОЗМОЖУВА ПОЛЕСЕН ПРИСТАП ДО ОБРАБОТЛИВИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОВРШИНИ.
НОВО ВОЗИЛО ЗА КОМУНАЛЕН СМЕТ ЗА ЈП ЛАКАВИЦА КОНЧЕ 

 

Општина Конче продолжува со подобрување и јакнење на капацитетите на комуналното претпријатие ЈПКД „Лакавица“.
Во соработка со Светска Банка и грант од проектот „ Подобрување на општинските услуги-МСИП“ општина Конче набави ново возило за набавка и транспорт на цврст отпад. Со капацитет од 2.5м3 новото возило ќе ни овозможи по брз и ефикасен пристап за собирање на смет до околу 800 домаќинства, покрај подобрата услуга за нашите граѓани преку овој проект ќе овозможиме и еколошка заштита на животната средина на нашата општина,исто така сакам да ве известам дека со набавка на камионот и тракторот за организирано собирање на смет за прв пат од своето постоење ЈПКД „ Лакавица“ успеа да добие лиценца за собирање и транспорт на смет како од домаќинствата така и од индустриските капацитети во нашата општина. Со овие активности потрврдуваме дека како одговорна општина за нас се приоритет услугата и потребите на нашите сограѓани.
1.Проект Детска градинка во с.Конче

   

За општина Конче еден од приоритетните проекти беше отварањето на првата градинка во нашата општина,бидејки  предучилишното воспитување е многу битно во развојот на нашите деца и затоа на нашите деца им овозможуваме предучилишно образование со европски стандарди. Од следната недела започнува уписот на децата а родителите ќе можат да ја посетат градинката да ги видат условите за нивните деца.

 

2.Изградба на нова Спортска сала во Конче

  

Изградена е прва спортската сала во с.Конче во Општина КОНЧЕ наменета за спортски активности на учениците и на младите од општината.

https://www.facebook.com/RTVKobra/vide

3.Канцеларија за социјални услуги

Во Конче во рамките на општинската зграда  за потребите на граѓаните отворена е првата канцерларија за социјални услуги за барањата и потребите на нашите граѓани.Граѓаните од сите наслени места во оваа канцеларија може да ги поднесуваат своите барања за оставрување на одредени социјални права согласно Законот за социјлна заштита на Р.Северна Македонија.

 

 

4.Проект за поврзување на локални патишта„ помеѓу општина Конче и Министерство за транспорт и врски.

Општина Конче во склоп на овој проект ќе може да искористи 598.847 евра. Првите под-проекти кој веќе се спремни за финансирање со дел од овие средства и селектирани за тендерирање во 2020 година се под-проектите „Реконструкција на пат – с.Горни Липовиќ – Долни Липовиќ„ и „Реконструкција на дел од Пат Габревци- Изградба на мост“. Со овие инвестиции продолжуваме да ги решаваме долгогодишните проблеми на нашите граѓани,бидејќи секој наш граѓанин заслужува подобри услови за живот истакна градоначалникот Илиев

5.Изградбата на патната инфраструктура во сончевата езерска населба ,,Мантово,

,

Како главна цел на проектот беше подобрување и развој на туристичката понуда во општина Конче како општина од Југоисточниот плански регион.Целите кои се постигнаа со  овој проект се:

 • Изградба на патна инфраструктура во Сончевата Езерска населба Мантово;
 •  Подобрување на животните и работни услови и трајно мотивирање на населението за опстанок во матичната средина;
 • Подобрување на пристапноста до изградените атракции во населбата
 • Зголемување на бројот на домашни и странски туристи;
 • Зголемување на приходот од туризам;
 • Зголемување на економски развој во Југоисточниот регион.

6.Проектот ,,Инсталација на Лед светилки и улично и парковско осветлување на општината

Со овој проект беа опфатени  промена на сите досегашни 341 живени сијалици со нови ЛЕД светилки. Паралелно се поставени и нови 39 Лед светилки на потребните локации со што ја проширивме и уличната мрежата за дополнително илјада метри. Со овој проект истотака на пофрекфентните места односно на главните улици и и јавни зелени површини во сите населени места доплнително се поставени и 40 улични Лед светилки на соларна енергија. Според градоначалникот на Конче Благој Илиев со овој  проект  ги подобруваме условите за живот на нашите граѓани а ќе придонесеме и кон заштеди во однос на финансиски средства за осветлување и одржување од Буџетот а истотака и заштита на животната средина,,

 

 

 

 

 

7.Проект за локална и регионална конкурентност.

Главна цел на проектот беше„Подобрување на пристапности и атрактивност на Сончева езерска населба Мантово и околината на Мантово“

Целите кои се постигнаа со овој проект се:

 • Рехабилитација на пат Брана Мантово – село Габревци во должина од 6.5 км
 • Обележување на патеки во должина од 3 км
 • Осветлување на локалитетот “Влашки Колиби”
 • Набавка и поставување на урбана опрема
 • Поставување и дизајн на инфо табли и патокази

 

 

 

8.Проект Изградени нови улици во Дедино и во Ракитец, започнати градежните активности и на нова улица во Конче

Согласно програмата на Владата за финансиска подршка на руралниот развој во општина Конче се асфалтирани повеќе улици во неколку населени места. Асвфалтирани се улици во Дедино и во Ракитец а во тек се и работните активности за изградба и асфалтирање на нова улица  во Конче. Општина Конче доби подршка од околу 9 милиони денари за изградба на овие улици се со цел граѓаните на оваа рурална општина да имаат поубави развојни услови.  При секои врнежи од дожд житечите на овие села  беа приморани да одат низ кал и вода. Со асфалтирањето на улиците ќе можат да ги уредат и дворовите пред своите домови. Линк https://video.fskp2-1.fna.fbcdn.net/v/t42.9040-2/95199158_271253780568603_1156931719866089472_n.mp4?

 

9.Проект Набавка на две нови минибуси комби за превоз на учесници и наставници.

 
Испорачани се двата нови минибуси за општина Конче. Преку проектот „Превоз за секое дете“  им овозможивме безбеден превоз во најдобри и најсовремени услови на сите наши деца кои секој ден патуваат од подрачните села до централното ООУ„Гоце Делчев“-Конче.
Како и до сега ќе продолжиме да вложуваме во нашата иднина а тоа се децата и младите на кои мора да им ги обезбедиме најдобрите услови како во школувањето така и во спортот и во културата.
10.Проект.Набавка на трактор и приклучно возило за собирање и транспорт на смет.

 

Општина Конче во соработка со УНДП преку проектот “Подобрување на општинските услуги” обезбеди нов трактор со приколка за организирано собирање на отпадот од домаќинствата од ова општина. Станува збор за проект кој го финансираше УНДП во висина од 26.000 евра а општина Конче обезбеди 7.000 евра.

11. Проект.Набавка на пластични канти за отпад за секое домаќинство од населените места во општина Конче

 

  

Општина Конче во соработка со УНДП во рамките на проектот “Подобрување на општинските услуги” истотака обезбеди 860 канти за отпад за секое домаќинство кои ќе ги добијат бесплатно.  Со овој проект се обидуваме да ја подигнеме свеста за поголема чистота во нашата општина и да не се фрла ѓубре насекаде. Секое домаќинство ќе добие бесплатно корпа за отпад за да можеме да пристапиме кон организирано собирање и соодветно депонирање за што го набавивме и тракторот со приколка.

12.Прекуграничен проект ,,Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – ЗАЕДНИЧКА ОДРЖЛИВА ИДНИНА,,

Главната цел на проектот е да се подобри достапноста на зачуваното природно наследство и вредности во општините Ќустендил и Конче, со цел да се искористи потенцијалот на овие еколошки ресурси за балансиран развој на туризмот од двете страни на границата.
Проектните активности вклучуваат: подобрување на автомобилскиот достап и паркирање во близина на зоната на  природната атракција и подобрување на пешачката достапност до  водопадот “Полска Скакавица” – преку реконструкција на општинскиот рурален пат, изградба на еко патеки и места за одмор и набљудување во Општина Ќустендил и изградба на еколошка туристичка зона преку  поставување на урбана опрема за туристичката населба “Мантово”  преку изградба на еко патеки и места за одмор и набљудување во Општина Конче; спроведување на тематски работилници “Соодветно однесување со клиентите” и “Одржливо користење на природата и културата за развој на туризмот”; развој на сеопфатна студија и презентирање на природните потенцијали за развој на туризмот во Општина Ќустендил; презентација на културните и природните туристички потенцијали на Општина Конче; презентација на локалната традиција од страна на локални уметници од двете општини – преку организирање на настапи и изложби; организирање на форуми за  “Партнерство во развојот на туризмот”  во двете општини.
Поволните природни и еколошки карактеристики на подрачјето на прекуграничниот регион, нудат можности за одржлив развој на различни форми на туризам кои ке служат за развој на следните проекти на двете страни.Веб-страница на проектот:www.kyustendil-konche-nature.eu

            

13.Проект.Допремување со потребна механизација за Јавно комунално претпријатие Лакавица Конче

Со доделување на ваучерот од рудникот БУЧИМ и средства од Општина Конче за потребите на ЈКПД Лакавица-Конче набавен беше нов нож за чистење на снег за зимско одржување на локалните патишта и улици,Во 2018 година општина Конче беше една од најуспешните општини во справувањето со зимските услови и затоа и ова година со уште посовремена механизација ќе продолжиме со исто темпо на работа.

0  

За потребите на одржување на патиштата набавена е и механизирана косилка за одржување на локалните  и полските патишта од грмушки треви и зеленило.

14.Проект.Набавка на комби за превоз на работници и алат за потребите на ЈПКД Лакавица Конче.

15.Проект. Подобрување на возниот парк на општина Конче со нови возила од донатори УНДП и Агенција за одземен имот на РСМ.

16.Проект,, Рехабилитација на полски патишта порамнување и подобрување.

Општина Конче го реализира проектот ,,Пат до секоја нива’’ со цел да го олесни пристапот на жителите од ова општина до своите обработливи површини. Со ангажирана градежна механизација на приватни претпријатија се санираат сите полски патишта во ова општина со цел земјоделците со својата механизација да можат на полесен и побезбеден начин да стасаат до нивите во атарите на населните места во општина Конче.
Ддосега се санирани полски паитша од околу 30 тина километри преку кои може да се стаса до околу 480 хектари земјоделски површини кои се засадени со лозови, овошни насади или пак се во фаза на садење на тутун и други градинарски култури.
, Целиот проект го работиме во интерес на земјоделците бидејки преку летниот период се интензивираат земјоделските активности на обработливите површини па се потребни и соодветни полски патишта кои не беа во најдобра кондиција. Проектот го работиме со сопствени средства изјави градоначалникот на Конче Благој Илиев.
Според утврдената програма досега беа санирани полските патишта во атарите на општинскиот центар Конче но и на населените места Лубница и Долни Липовиќ. Периодов ќе се санираат полските шатишта во Горни Липовиќ,Ракитец, Габревци и Дедино. Полски патишта ќе се санираат и со средства кои општината ги има обезбедено од програмите на Југоисточниот плански регион и преку Министерствто за земјоделство.
Извор:drnka.mk
 

17.Проект.Тампонирање на полски патишта во општина Конче

Изминатиов период во Општина Конче се тампонираа полски патишта во атарот на село Дедино со песок и чакал за подобар пристап на земјоделците до своите обработливи површини засеани со разновидни култури. Станува збор за проект што општина Конче го реализираше преку Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во функција на подобрување на условите во руралните подрачја.

Во општина Конче се тампонираа два полски пата кај Дедино. Едниот е со должина од 400 метри и ширина од 2,5 метри додека другиот е во должина од 500 метри со истата ширина.Станува збор за патишта кои беа детектирани од самите жители на општината како тешко проодни и побараа нивна санација за полесен пристап до нивите.Општина Конче во соработка со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион обезбеди средства за таа намена и критичните места од полските патишта во атарот на Дедино ги посипи со песок и чакал. На овие активности и во иднина ќе се работи  со цел да се обезбедат пристојни услови за извршување на земјоделските работи од страна на жителите од населните места на општина Конче.

Извор:www.drnka.mk

18.Изградба на повеќенаменско спортско игралиште во с.Габревци

Изградбата на „Повеќенаменско игралиште“ во с.Габревци, проект вреден 1.400.000 денари.
Како Градоначалник на о.Конче сум убеден дека со вакви проекти ќе придонесеме и нашите најмили деца да се дружат и спортуват иво подобри услови кои ги заслужуват.

19.Изградба на спортско игралиште во с.Ракитец.

20.Проект. Изработка на техничка докумeнтација за аплицирање на проекти кои се од приоритетна важност за општината.

Општина Конче преку проектот за подобрување на општинските услуги во соработка со Министерството за Финансии доби три проектни документации.
Општина Конче доби готови проекти со техничка докуметација и елборати за изградба на централната улица во с.Ракитец во должина од 2 километри, улица во населеното место Долно Липовиќ, но и улица со пат и од Конче до Лубница. Со овие проектни документации општината ќе има можност да аплицира на национални и ЕУ повици за финансиска подршка за реализација на овие проекти.

21.Проект.Организирање и реализација на програма,,Општинско-корисна работа 2019 во општина Конче,,.

22.Проект:Програма Организирање на Јавни работи во општина Конче за невработени лица од ранливи категории граѓани во 2019 и 2020 година.

Во рамките на повикот на Агенција за вработување на Р.Северна Македонија во март 2020 година општина Конче аплицираше и успешно ја реализира програмата за јавни работи во општина Конче со ангажирање на 10 невработени лица кои беа ангажирани со работни задолженија на одржување на јавната инфрструктура  за период од 1 месец за наодместок од 9000 денари.Програмата даде подршка на невработените лица во општина Конче кои подолг период се невработени поради нискиот степен на завршено образование и работни компетенции.

23.Проект.Подобрување на водоснабдувањето во с.Конче со изработка на бушотина- бунар со пумпна станица за вода за пиење.

Зборот е Збор.
Конче почна да го решава проблемот со водоснабдување на домаќинствата од општинскиот центар и населеното место Љубница што преставуваше најголем проблем за жителите посебно преку летните месеци.
Направена е нова бушотина со дополнителни пет литри во секунда кои ќе ги задоволи потребите на околу 500 домаќинства за да нема рестрикции во водонсабдувањето.
„Со самата бушотина решаваме голем проблем на снабдување со пивка вода во селото и со оваа вода го решаваме проблемот во село Лубница.“ – изјави Благој Илиев, градоначалник на Конче.
Новата бушотина за вода ја направи Бучим кој наскоро ќе го отовори новиот рударски комплекс Боров дол. На нивен трошок се направи истражувањето и реализацијата на новата бушотина којач чинеше над 600 000 денари.
„Сакаме да помогнеме секаде, а со населенијата се трудиме да имаме најдобри односи. Во оваа ситуација, инвестицијата е добра.“ – изјави Николајчо Николов, Бучим

24.Проект:Подобрување на партерното уредување на општинската зграда во Конче.

Со цел подобрување на партерното уредување на општинскиот центар реализирани  се активонсти на поставуање на систем за наводнување на зелените површини во доворот на општината како и засадување на нови украсни дрвца.

25.Проект:Набавка на ново патничко возило комби за дистрибуција на храна за Народна кујна Конче.

Голема благодарност до Ајрула Куртов и Габриела Куртов-Гудер за топлиот пречек и донираниот автомобил кој ќе биде доделен на “Народна кујна” кој секој ден на околу 70 стари,изнемоштени и социјални лица од Конче и околните села им овозможува топла храна.

 

26.Проект,изработка на техничка докумнтација за основен проект за доградба на канализациона мрежа во Конче.

27.Проект. Имплементирање на нов финансов систем за наплата на комунални давачки за водоснабудвање ,одведување на отпадни води и смет во домажинствата во јПКД Лакавица Конче.

Во рамките на ЈПКД Лакавица Конче основана во 1998 година и започнато оперривно со работа од 2001 година, во 2019 година е целосно имплементиран нов ситем за финансово и материјално работење на ЈПКД Лакавица Конче со цел подобра прегледност на целокупнато финансово роботење на претпријатието како и подобрен преглед на издадените фактури за комунални давачки кон корисниците од населенените места во општина Конче.

28.Проект Поставување на фотоволтаик на општинската зграда во Конче

Завршено е со поставување на фотоволтаик на општинската зграда во Конче
Ова е прва општинска институција во општина Конче каде што се поставуваат фотоволтаици за заштеда на електрична енергија.„Средствата се издвоени од програмата за финансиска поддршка на рурален развој, односно поттикнување на локален развој на руралните средини спроведено преку мерка 413.Проектот за поставување на фотоволтации на јавни објекти во општина Конче, Радовиш, Карбинци и Штип се реализира преку ЛАГ „Плачковица“-Конче а Општината се јавува како кофинансиер.

29.Проект: Набавка на машини и алат за одржување на јавни површини за ЈПКД Лакавица Конче.

Преку ваучер за донација од Рудникот Бучим  на општина Конче набавени се повеќе потребни алатки и машини за одржување на патиштата и јавното зеленило во општина Конче. Набавени се приклучна машина за косење на трева и грмушки покрај локалните патишта,две машинки за сење на гранки од дрвја, рачен алат за работа на патишта,компрезор за воздух и приклчни елемнети една бензинска косилка и друг прибор.

30.Проект:Изработка на инфраструктурен проект за Изградба на мост на река ,,Дединска река,, на регионален пат Раскрсница-с.Габревци, езеро Мантово

31.Проект Основање на Доброволно противпожарно здружение со ингеренции за противпожарана заштита во општина Конче.

Согласнот законот за пожарникарство и законот за управување со кризи за потребите на општина Конче во 2019 година беше основано  Доброволно противпожарно здружение ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Конче  за доброволно организирање на населението од населените места од општина Конче во правна форма за  превенија,добороволно учество и заштита при пожари и природни непогоди на територијата на општина Конче.За претседател е назначен г-дин Илчо Горѓиев од с.Ракитец а во рамките на ДПД ,,Горици Оператива,, Конче со Одлука на Управниот одбор  основана е и доброволна противпожарна едница кој моментално број 7 активни доброволни пожарникари.За потребите на ДПД ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Конче отвроена е канцеларија, набавена е работна облека и алат за гаснење на пожари а на располагање се ставени и возилата на ЈПКД ЛАкавица Конче.

32.Проект.Отварање на општински простории за дневен престој за стари лица.

Во рамките на проектот општинско-корисна работа општина Конче 2019 година финасиран од УНДП и о.Конче за корисниците на проектот стари изнемоштени и осамени лица во повеќе села отворени се општински простории за дневен престој и превентивна здравствена заштита и социјални активности со обучени ангажирани лица во с.Конче, с.Долни Липовиќ, с.Ракитец и с.Дедино.

33.Проект Поставување на две метео станици во рамките на проектот на југоисточниот плански регион.

 Центарот за развој на Југоисточниот плански регион на две локации ги промовираше „Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина“, реализирани со финансиска поддршка од Швајцарската Агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа.
 Г-а Жулиета Ѓуркова, Раководител на ЦРЈИПР истакна дека ваквите регионални проекти ќе имаат директно влијание врз подобрувањето на квалитетот на живеење, регионалната соработка и ќе промовираат иновативен пристап во обезбедувањето на услугите до сите засегнати страни.Станува збор за проекти кои беа избрани на партиципативен начин со директно учество на граѓаните од Југоисточниот регион преку Грантовата шема за инвестициски и иновативни проекти овозможени преку проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“.
Проектот преку Центарот за развој на ЈИПР  ќе придонесе кон подобрување на условите за заштита на животната средина преку воведување на нови технологии во земјоделството, со поставување на 23 агрометеоролошки станици во сите општини во регионот со посебни сензори кои прогнозираат временски услови и болести за одредени земјоделски култури, како и вмрежување со бизнис секторот преку воспоставување на Заеднички работен простор во регионот, за подобрување на претприемничкото опкружување за деловните активности во Југоисточниот регионот.