„ИНСТАЛАЦИЈА НА ЛЕД СВЕТИЛКИ И УЛИЧНО И ПАРКОВСКО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ОПШТИНА КОНЧЕ„

 Општина Конче започна со имплементирање на проектот „ИНСТАЛАЦИЈА НА ЛЕД СВЕТИЛКИ И УЛИЧНО И ПАРКОВСКО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ОПШТИНА КОНЧЕ„ Со овој проект се опфатени: промена на сите досегашни 341 живени сијалици со нови ЛЕД светилки, постаување на уште 39 нови ЛЕД светилки на потребни локации, поставување на 40 соларни улични Лед светилки и поставување на нови улични линии со вкупна должина од 1000 Метри. Со вакви проекти продолжуваме да вложуваме во проекти за подобрување на условите за живот на нашите сограѓани.Замената на уличното осветлување во општина Конче ќе чини околу 3 милиони 958 илјади денари а во првите 2 години договорените странки ќе бидат задолжени за одржување на уличното осветлување. Со инсталирањето на Лед светилките и светилките на соларна енергија во ова општина се очекува да се направат заштеди по овој основ но и поквалитетно улично осветлување