ИЗВЕСТУВАЊЕ ! ЗА ПРЕКИН НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ДЕН 07.05.2020г. од 09:00-15:00 ч