Политика на интегритет на општина Конче

ГОДИШЕН ПЛАН за СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА ВО ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2021 ГОДИНА

ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИТЕТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ

НОМИНИРАНО ЛИЦЕ ЗА  ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА ОД ОПШТИНА КОНЧЕ

  • Игор Илиев , Виш Соработник за јавни набавки  на општина Конче, контакт тел:078 259 150 маил: igorce_messi@hotmail.com ,општина Конче тел:032 630 325