Второ прскање против комарци 29.07.2018г

С о п ш т е н и е
Се известуваат граѓаните на општина Конче дека второто прскање против комарци е планирано на 29.07.2018година во раните утрински часови, односно, во периодот од 04:30 до 09:30часот.
Доколку временските услови не дозволат да се реализира прскањето,истото ќе се спроведе на 30.07.2018година во истиот временски период.