Александра Ристова

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

ПАРТИЈА: ВМРО-ДПМНЕ