Добредојдовте на веб страната на Општина Конче!

Тука можете да ги најдете сите новости, информации, и документи поврзани со работењето на општината.

Општина Конче денес е типично рурална општина сместена во централно-источниот дел од Р. Северна Македонија опкружена со Конечка планина и Смрдешник, односно општините Штип, Неготино, Демир Капија, Валандово, Струмица, Василево и Радовиш.Општина Конче се наоѓа во Југоисточниот дел на Р.Северна Македонија на 150 км оддалеченост од Скопје десно од патот Радовиш-Струмица.

Прочитај повеќе…

НОВОСТИ

Денес во Долни Липовиќ после решавањето на фекална канализација и атмосферска канализација извршивме асфалтирање на улица покрај регулирано речно корито со што се решава најкритичните дел на улична инфраструктура во населеното место .

Тука не се застанува ,односно во Д.Липовиќ остануват уште 2 пократки улични пристапи кои во иднина ќе бидат решени и планираното ќе биде остварено…


Стартуваме со реконструкција на улица ,,1″ во Село Ракитец , за изградбата на истоимената улица се обезбедени средства од Светска Банка.. апел до сите жители на Село Ракитец да го избегнат неопходното користење на истата улица….


Во завршна фаза од уредување и поплочување на јавни површини во Конче , каде финализираме процес на подобрување на условите за живеење со обезбедување соодветни пристапни улици ,како зацртана цел во програма која до крајот на мандатот се предвидува ваква активност во сите населени места…

Е-УСЛУГИ