Добредојдовте на веб страната на Општина Конче!

Тука можете да ги најдете сите новости, информации, и документи поврзани со работењето на општината.

Општина Конче денес е типично рурална општина сместена во централно-источниот дел од Р. Северна Македонија опкружена со Конечка планина и Смрдешник, односно општините Штип, Неготино, Демир Капија, Валандово, Струмица, Василево и Радовиш.Општина Конче се наоѓа во Југоисточниот дел на Р.Северна Македонија на 150 км оддалеченост од Скопје десно од патот Радовиш-Струмица.

Прочитај повеќе…

НОВОСТИ

Завршно хортикултурно уредување на подрачното училиште во Село Ракитец и паркот во здравниот дом во Село Ракитец…

 


Приоритет од самиот старт на функционирањето како локална самоуправа ни претставува еколошката вредност на секое населено место како придобивка на секој граѓанин. Со таа цел чекориме сигурно и стратешки во хортикултурно уредување и поставување на урбана опрема во секое катче како природна убавина кој заслужува да ја ужива секој. Завршено во Д. Липовиќ, а наскоро продолжуваме во Дедино…..

 

Прочитај Повеќе…

Е-УСЛУГИ