Добредојдовте на веб страната на Општина Конче!

Тука можете да ги најдете сите новости, информации, и документи поврзани со работењето на општината.

Општина Конче денес е типично рурална општина сместена во централно-источниот дел од Р. Северна Македонија опкружена со Конечка планина и Смрдешник, односно општините Штип, Неготино, Демир Капија, Валандово, Струмица, Василево и Радовиш.Општина Конче се наоѓа во Југоисточниот дел на Р.Северна Македонија на 150 км оддалеченост од Скопје десно од патот Радовиш-Струмица.

Прочитај повеќе…

НОВОСТИ

Денес завршуваме со изградба на улуца ,,2″ во населеното место Горни Липовиќ


Денес се финализира поставувањето на трафостаница за пумпна станица за водоводен систем за с.Габревци.

Со оваа се заокружува постапката за изградба на потисен цевковод со сигнален кабел,пумпна станица и поставување на трафостаница со моќност од 50 kw со вредност околу 8 000 000,00 денари ,со што се овозможува обезбедување на доволни количини на вода за пиење за граѓаните од с.Габревци.

Е-УСЛУГИ