ГРАДОНАЧАЛНИК

Златко Ристов

ПРОФЕСИЈА: Дипломиран специјалист за безбеденост
МОБИЛЕН: 070-323-155
E-mail: konce.gradonacalnik@gmail.com

БИОГРАФИЈА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ЗЛАТКО РИСТОВ

Златко Ристов е роден на 01.03. 1978 година во Радовиш.

адреса на живеалиште с.Ракитец,општина Конче

                                             Работно искуство

Датуми                              мај  2021

Занимање/работно место                            Помлад инспектор по општ криминалитет

Име и адреса на работодавецот                 НК за КР при ОВР Радовиш

Датуми                              2014-2021

Занимање/работно место                            Помлад инспектор по ОНТДООМ

Име и адреса на работодавецот                 НК за КР при ОВР Радовиш

Датуми                                2008-2014

Занимање/работно место                             Полициски службеник во ЕБР

Име и адреса на работодавецот                  МВР Скопје

Датуми                                2001-2008

Занимање /работно место                            Професионален војник- Водник

Име и адреса на работодавецот                  ЕСН- “Волци” во АРМ

Датуми                                 2021-2025

Занимање/работно место       Избран за градоначалник на општина Конче

                                         Образование и обуки

                             Датуми                              2009-2013

Титула                                                Дипломиран Детектив-Криминакист

Име и вид на образовна институција         Факултет за безбедност при

Европскиот   Универзитет-Скопје

Датуми                            1992-1996

Име и вид на образовна институција       ЗПУЦ “Димитар Влахов”- Струмица

                                    Лични вештини и компетенции

Мајчин јазик                      Македонски јазик

Други јазици                       Англиски јазик –основна

комуникација,зборување.

Друштвени вештини          Комуникативност, ораторски способности,

и компетенции                      способност за тимско работење,учество во

повеќе колективни спортови.

Организациски способности

Мотивиран, универзитетски образована  личност,

дипломиран Детектив-Криминалист.

Способен да им одговори транспарентно на аналитичките

и  административни предизвици.Методична одговорна и

доверлива особа, чесна и стручна која може да работи на

своја иницијатива или како дел од тим. Ефективна и

комуникативна личност кон сите нивоа на организацијата

или  заедницата каде што делува.

Компјутерски способности и компетенции    Microsoft Windows, Microsoft  Office,