Пријави проблем

Доколку имате било каков проблем, истиот можете да ги пријавите на e-mail адресата на Општина Конче opstina.konce@t.mk.  Пишете ни во порака за проблемот и истиот ќе биде разгледан од општината.