Седници на советот

  • Решение за свикување на 49 Седница на Советот на Општина Конче
  • Решение за свикување на 48 Седница на Советот на Општина Конче
  • Решение за свикување на 47 Седница на Советот на Општина Конче
  • Решение за свикување на 46 Седница на Советот на Општина Конче
  • Решение за свикување на 45 Седница на Советот на Општина Конче
  • Решение за свикување на 44 Седница на Советот на Општина Конче
  • Решение за свикување на 43 Седница на Советот на Општина Конче
  • Решение за свикување на 42 Седница на Советот на Општина Конче
  • Решение за свикување на 41 Седница на Советот на Општина Конче
  • Решение за свикување на 4о Седница на Советот на Општина Конче

Пријава за учество на Седница на Советот на општина Конче