ЈПКД „Лакавица“-Конче

Контакт:

Тел: 034/649-050

Електронска пошта: jplakavica@t.mk