Автор: <span>konce</span>

Реконструкција на сервисна улица ,,4″ и Реконструкција на улица ,,12″Реконструкција на сервисна улица ,,4″ и

Реконструкција на сервисна улица ,,4″ во должина од 391,34 метри, вредност: 3 556 844,39 и Реконструкција на улица ,,12″ 81.6 метри со вредност од : 1 055 554.