Автор: <span class="vcard">konce</span>

КОНТАКТ

 • ОПШТИНА КОНЧЕ
  с.Конче бб 2424 КОНЧЕ
  opstina.konce@t.mk
  тел/факс 032 630 325


 • Градоначалник
  Златко Ристов
  konce.gradonacalnik@gmail.com
  тел/факс 032 630 325


 • Секретар
  општината нема назанчено лице на оваа функција


 • Претседател на Совет
  Александра Ристова
 • opstina.konce@t.mk

 • Раководител на Одделение за  општи и правни работи и јавни дејности,
  Тинка Ангелова
  tinkangelova@yahoo.com  тел:032 630 325


 • Раководител на Одделение за урбанизам,комунални дејности, заштита на животна средина и локален економски развој
  Зоран Горѓиев
  gorgievz@yahoo.com тел. 032 630 325


 • Раководител на Одделение за инспекциски надзор
  Благој Јованов

  blagoj965@yahoo.com тел:032 630 325


 • Советник за Буџет и финансиски прашања
  Ленче Крстева

  kostadinovalence@hotmail.com тел. 032 630 325


 • Овластен инспектор за животна средина
  Ацо Митев

  aco.mitev@hotmail.com tel 032 630 325


 • Лице назначени за работа со странки со одреден вид на социјални потреби 
 • Офицер за посредување за слободен пристап до информации од Јавен карактер на општина Конче 

Игор Илиев – Виш соработник за јавни набавки во Одделение за правни и општи работи

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150


Офицер за заштита на лични податоци

 Игор Илиев – Виш соработник за јавни набавки во Одделение за правни и општи работи

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150


Офицер за постапување по преставки и предлози

Игор Илиев, Виш соработник за јавни набавки во Одделение за правни и општи работи

како овластено лице кое ќе постапува по претставките и предлозите во рамките на општината.

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150


Офицер за постапување по предмети за Државна комисија за спречување на корупција

Игор Илиев, Виш соработник за јавни набавки во Одделение за правни и општи работи

како овластено лице кое ќе постапува за пополнување на образци и  достава до ДКСК за избрани односно именувани лица

во општина Конче.

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150

Потпишан Меморандум за соработка помегу ДПД Горици Оператива и Противпожарната бригада на Подгорица-Црна Гора

На  големо задоволство на општина Конче  беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу ДПД Ѓорици Оператива О.Конче, Противпожарната бригада на Подгорица-Црна Гора и преставници од Сојузот на пожарникари-спасители од Подгорица , во соработка со Центар за обука ПЕГАЗ-ЕДУ Битола , под покровителство на Општина Конче.

Подготовка на Буџетот на општина Конче за 2022 година

Известување до граѓаните на Општина Конче за доставување предлози за Буџетот за 2022 год.

Почитувани сограѓани!

Поради актуелната состојба со пандемијата од COVID -19 Коронавирусот, и почитување на препораките од надлежните институции за заштита на јавното здравје, Ве информираме дека ова година нема да се одржат Јавните средби со граѓаните во населените места, на кои Вие граѓаните ќе можете да дававте предлози за проекти кои би се реализирале во наредната 2022 година.

Како и досега, а со цел заеднички да ги планираме Програмите кои ќе ги вклучиме во Буџетот за наредната 2022 година, Ве покануваме Вашите предлози за проекти  што би се реализирале во Вашите населени места, да ги доставите до општина Конче.

Предлозите можете да ги доставите од денес а најдоцна до петок 17.12.2021

– во писмена форма преку архивата на општина Конче

-електронски на следните е-маил адреси: gradonacalnik.konce@gmail.com и opstina.konce@t.mk

– на facebook страната: Општина Конче

– на facebook страната: Златко Ристов – Градоначалник на Општина Конче

Дополнителни информации можете да добиете на следниве телефонски броеви: 032 630 325

Ги очекуваме Вашите предлози за да можеме заеднички, како и досега да планираме и да ја развиваме нашата општина КОНЧЕ.

Со  почит,

Посета на амбасадорката на САД на општина Конче

17.12.2002

На 17 декември општина Конче ја имаше честа да биде посетена од Амбасадорката на САД Г-га Кејт Брнс.

Посета се оствари како резултат на реализираната донација од Амбасадата на САД  во  противпожарни одела и опрема за доброволното противпожарно друштво “Горици Оператива”-Конче

Градоначалникот на општина Конче изрази големо задоволство од посета на Амбасадата на САД на општина Конче и за реализација на донација од противпожарни одела и опрема за доброволното противпожарно друштво “Горици Оператива”-Конче

Посета беше искористена и за запознавање на амбасадорката со приоритетите и проблемите  со кои се сооучува како локална самоуправа Од двете страни беше потврдена поддршката за општина Конче која е планирана да се реализира во следниот период. Донацијата од противпожарни одела и опрема за доброволното противпожарно друштво “Горици Оператива”-Конче е од посебна вредност за подобрување на капацитетите за справување со пожарите на територијата на општина Конче.

Известување за состојбата со снежните врнежи во општина Конче

 

 

Во однос на последните врнежи од снег и дожд Општина Конче известува дека на територијата на општина Конче во последните 24 часа наврнати се од 20 до 30 см снежна покривка и поголеми количини на дожд, во врска со проодноста на патиштата, сите патишта Локални и Регионалниот пат Радовиш-Конче се проодни, исчистени се од страна на екипите на ЈПКД Лакавица Конче, водостојот на вештачките акумулации Конче 1 и Конче 3 е  нормален истотака и речните корита на сите реки  во општината се во нормална состојба.

 

 

Средба на Градоначалникот со жени од општина Конче

Во рамките на активностите на Градоначалникот Златко Ристов беше остварена средба со жени од Oпштина Конче и здружението “Женска акција” –Радовиш кое веќе неколку години работи за поактивно учество на жените во процесите на планирање, буџетирање и одлучување на локално ниво.
Жените на Oпштина Конче доставија барања за соочување на сите нивни проблеми кои негативно влијаат на нашата локална заедница. Нивната цел е да го подобрат животот на жената која секојдневно е соочена со големи предизвици, а воедно и животот на сите жители.
Исто така побараа истите да бидат дел од програмата и буџетот на Општина Конче.

Тековни активности на општина Конче

Активно се работи на реконструкција на патниот правец с.долни Липовиќ-с.Горни Липовиќ

Активно се работи на промена на цевководот за постојана и чиста вода за пиење на Село Ракитец.

Во тек се активности на проект ,,реконструкција на потисен цевковод” од локација на бушотина до резервоар за водоснабдување во село Габревци

Одржана конститутативната седница на Советот на општина Конче

На ден 12 ноември 2021 година со почеток од 10 часот во просториите на општина Конче беше одржана конститутивната седница на Советот на Општина Конче, воедно и прва седница на новоизбраните советници.

Седницата ја отвори и со неа раководеше најстариот член на Советот Јончо Здравев. На седницата беше присутен и градоначалникот на Општина Конче Златко Ристов.

Дневниот ред имаше 5 точки:

 1. Решение за избор на комисија за верификација на Советот на Општина Конче,
 2. Решение за верификација на мандатот на новоизбраните членовите на советот на Општина Конче;
 3. Полагање и потпишување на свечена изјава на членовите на Советот;
 4. Решение за избор на претседател на Совет на општина Конче;
 5. Решение за определување на членови на Советот на Општината кои ќе учествуваат  во постапката за склучување на бракови во Месната заедница Конче.

 Откако верификационата комисија ја изврши верификацијата на советниците, мандатот на избраните 9 советници беше верификуван и одлуката за нивната верификација беше едногласно усвоена.

За претседател на Советот на Општина Конче со мнозинство гласови е избрана Александра Ристова.

Градоначалникот Златко Ристов од негово лично име и од име на општинската администрација, им го честита мандатот на новоизбраните советници, посакувајќи им успешна и плодна работа, во интерес на граѓаните на Општина Конче.

НОВИОТ СОВЕТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ НЕКА  ДОНЕСЕ РЕАЛИЗАЦИЈА НА МНОГУ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ!